STAVBA STĚNY

Stavba stěny se uskutenila v obdob letních prázdnin 2014. Níže je pár fotek tělocvičny z průběhu stavby lezecké stěny: